aktRobotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ''URSUS'' w Warszawie powołana została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Założycieli z dnia 25.01.1958 r. i została zarejestrowana w Rejestrze Spółdzielni postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. Warszawy 14.02.1958 roku.

Pierwsze budynki powstały na osiedlu „Kolorowa”. W 1968 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę jednego z największych /w owym czasie/ osiedli na Mazowszu – osiedla „Niedźwiadek”. Była to wzniosła uroczystość w obecności najwyższych władz państwowych. Osiedle „Sobieskiego”, najmłodsze usytuowane w Piastowie, powstało na początku lat 90-tych XX w.

Obecnie zasoby Spółdzielni o powierzchni użytkowej 328221 m2 /lokale mieszkalne 307209 m2/, administrowane są przez trzy oddzielne administracje osiedli tj. „Kolorowa” i „Niedźwiadek” w Warszawie oraz „Sobieskiego” w Piastowie. Każde osiedle jest ewidencjonowane oddzielnie i rozliczane z własnych kosztów i przychodów oraz uzyskuje oddzielne wyniki finansowe na poszczególnych rodzajach działalności. Zamieszkuje w nich ok. 23350 mieszkańców /w tym 7980 członków Spółdzielni/. Zasoby Spółdzielni to 172 budynki, w tym 124 budynki mieszkalne o 6749 lokalach mieszkalnych. W końcu lat 90-tych XX w. oddano do użytku 3 budynki mieszkalne i 134 boksy garażowe usytuowane w ogrodzonych zespołach garażowych.

Głównym zadaniem RSM „Ursus” jest szeroka realizacja przedsięwzięć remontowo-modernizacyjnych, a priorytetem – termomodernizacja. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obejmujących zarówno docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku jak i docieplenie stropodachów, wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach z jednoczesnym ograniczeniem dostawy energii cieplnej do grzejników na klatkach schodowych i w pralniach, montaż zaworów grzejnikowych ze wstępną nastawą oraz głowic termostatycznych do tych zaworów, montaż zaworów automatyki podpionowej oraz automatycznych zaworów odpowietrzających pozwala na uzyskanie tzw. premii termomodernizacyjnej w latach 2006-2011 w wysokości 2 841 282,68 zł.  

W/w zadania są realizowane w oparciu o projekty techniczne, zgodne z opracowanym wcześniej  audytem energetycznym. Pozwala to na obniżanie kosztów eksploatacji i podwyższanie standardu mieszkań. Nowe, kolorowe elewacje budynków zmieniają wygląd osiedli podnosząc ich estetykę.      Na pozytywną zmianę wyglądu mają wpływ także nowe chodniki, przebudowa altanek śmietnikowych, nasadzenia zieleni. Pamiętając o najmłodszych mieszkańcach osiedli utworzono i zagospodarowano nowe place zabaw.