Oferta na coroczny przegląd instalacji gazowej - REFERENCJE

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie zaprasza Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe prowadzące działalność w dzielnicy Ursus i Włochy m.st. Warszawy do nawiązania współpracy w zakresie wykonania kompleksowego przeprowadzenia corocznego przeglądu instalacji gazowej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane, z późn. zmianami.

Zakres przeglądu obejmowałby wszystkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.:

 1. przegląd dostępu do zaworów i kurków, w tym do kurka głównego,
 2. przegląd pomieszczenia na kurki główne,
 3. sprawdzenie kurków głównych w zakresie ich sprawności, szczelności,
 4. przegląd instalacji w piwnicach (szczelności połączeń, stanu technicznego rurociągów itp.),
 5. sprawdzenie stanu pionów gazowych (szczelności, stanu technicznego i zabezpieczenia antykorozyjnego)
 6. sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza
 7. sprawdzenie szczelności instalacji w lokalach
 8. sprawdzenie sposobu prowadzenia przewodów (zgodność z przepisami)
 9. sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych do przewodów gazowych (lokalizacja kurków odcinających dopływ gazu do urządzenia, ewentualnych elastycznych połączeń pod kątem zgodności z wymaganymi atestami itp. )
 10. sprawdzenie, poprzez oględziny, prawidłowość funkcjonowania urządzeń gazowych (kuchenek, piecyków itp.),
 11. sprawdzenie, poprzez oględziny, czy pomieszczenia wyposażone są w przewody wentylacyjne i spalinowe (zgodność z obowiązującymi przepisami).
 12. wykonanie drobnych napraw, bez napraw urządzeń odbiorowych w lokalach.

Przeglądy  przeprowadzone są przez pracowników RSM "Ursus" posiadających odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Nadzory sprawowane są przez pracownika posiadającego uprawnienia w zakresie nadzoru.

Z powyższych czynności zostałyby sporządzone protokóły, przekazywane zleceniodawcy po zakończeniu prac.

Każdego roku dokonujemy przeglądu instalacji gazowej w około 9 tys. lokali.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: ul. Sosnkowskiego 11, 02-495 Warszawa pok. Nr 19,

tel. 22 572 28 40 (p. Anna Omilianowicz).