Ustawy i uchwały

Ustawa o przekształceniu z 29.07.2005r.
Uchwała Rady Miasta st. Warszawy w związku z ustawą z 2005r.
Ustawa o przekształceniu z 20.07.2018r.
Uchwała Rady Miasta st. Warszawy w związku z ustawą z 2018r.

 

Stan zrealizowania przez Urząd Dzielnicy wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenia info na dn. 24 05 2019

Dotychczas na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy z 2017 r., dającą 95% bonifikatę przy przekształceniu tytułu prawnego do gruntu, przekształcono 8 działek, zabudowanych garażami lub budynkiem mieszkalnym. Dla pozostałych nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, dla których współużytkownicy wieczyści złożyli w Urzędzie Dzielnicy Ursus wnioski o przekształcenie, będą kontynuowane postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji orzekającej przekształcenie. Aktualny stan realizacji wniosków obrazuje zamieszczone powyżej zestawienie.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, począwszy od 01.01.2019r. dokonane zostało obligatoryjne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów przeznaczonych wyłącznie na cel mieszkaniowy. Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami:

 • Bohaterów Warszawy 3;
 • Bohaterów Warszawy 8;
 • Drzymały 8;
 • Drzymały 12;
 • Drzymały 16;
 • Keniga 6;
 • Keniga 8, 10, 12;
 • Keniga 18;
 • Kolorowa 1;
 • Kolorowa 3;
 • Kolorowa 5;
 • Kolorowa 8;
 • Kolorowa 11;
 • Kolorowa 12;
 • Kolorowa 13;
 • Kolorowa 16;
 • Kolorowa 22;
 • Kompanii Kordian 2;
 • Sosnkowskiego 7;
 • Sosnkowskiego 9;
 • Sosnkowskiego 13;
 • Tomcia Palucha 2;
 • Tomcia Palucha 2A;
 • Tomcia Palucha 4;
 • Tomcia Palucha 8;
 • Tomcia Palucha 10;
 • Walerego Sławka 4;
 • Warszawska 27, 29, 31, 33;
 • Warszawska 55, 57, 59, 61;
 • Wojciechowskiego 39;
 • Wojciechowskiego 40;
 • Wojciechowskiego 42, 46, 48, 50, 52;
 • Wojciechowskiego 54;
 • Wojciechowskiego 56.

uległy przekształceniu na własność. Fakt ten potwierdzi wydane przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaświadczenie. W chwili obecnej dotychczasowi współużytkownicy wieczyści ww. nieruchomości (czyli Spółdzielnia oraz właściciele lokali wyodrębnionych) powinni oczekiwać na jego otrzymanie.