Zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne
wg stanu na dzień 31.12.2018r

budynek adres kwota zaległości liczba dłużników liczba dłuż. pow. 6 mies. liczba lokali
200101 Keniga 5 14 125,02 10 1 71
200102 Zagłoby 2 1 114,14 3 0 71
200201 Keniga 6 16 973,24 26 2 162
200301 Keniga 8 799,47 2 0 30
200302 Keniga 10 4 624,86 8 0 30
200303 Keniga 12 2 420,23 5 0 30
200401 Keniga 18 7 578,76 7 1 60
200501 Warszawska 27 4 291,15 7 0 40
200502 Warszawska 29 11 046,24 6 1 55
200503 Warszawska 31 3 414,83 8 0 54
200504 Warszawska 33 4 811,89 4 1 55
200601 Wojciechowskiego 39 17 512,99 39 1 128
200701 Wojciechowskiego 40 34 364,43 27 3 160
200801 Wojciechowskiego 42 13 046,03 20 0 160
200802 Wojciechowskiego 46 31 806,28 2 1 30
200803 Wojciechowskiego 48 2 941,85 5 1 30
200804 Wojciechowskiego 50 2 274,79 8 0 30
200805 Wojciechowskiego 52 1 459,57 2 0 30
200901 Wojciechowskiego 54 11 608,24 21 0 160
201001 Wojciechowskiego 56 12 036,97 21 1 160
202801 Zagłoby 18 7 255,19 13 0 72
202901 Zagłoby 20 4 729,41 9 0 72
203001 Warszawska 55 28 873,11 27 1 125
203101 Warszawska 57 4 637,07 9 0 100
203201 Warszawska 59 2 930,53 3 0 25
203301 Warszawska 61 1 866,94 6 0 25
203401 Keniga 7 6 401,67 9 1 45
203501 Keniga 11 2 324,25 5 0 30
203601 Keniga 13 5 817,54 6 0 30
203701 Keniga 15 6 919,83 5 1 30
203801 Keniga 17 6 945,59 12 2 105
204001 Warszawska 39 13 386,57 7 1 45
204101 Warszawska 43 1 026,66 2 0 45
204201 Warszawska 45 30 268,15 6 1 25
204301 Warszawska 47 1 879,81 3 0 25
204401 Warszawska 49 3 961,64 7 0 25
204501 Warszawska 51 7 181,42 4 1 25
204601 Zagłoby 4 10 436,82 11 1 71
204701 Zagłoby 6 19 642,22 10 1 105
204801 Zagłoby 10 4 488,37 13 0 100
204901 Keniga 1 4 077,54 8 1 98
205001 Keniga 3 12 947,48 14 0 100
205101 Zagłoby 19 826,40 2 0 20
205201 Zagłoby 21 91 770,54 6 2 20
205301 Orląt Lwowskich 38 14 901,22 17 1 97
205401 Orląt Lwowskich 40 1 235,26 6 0 40
205501 Orląt Lwowskich 42 3 209,85 6 0 20
205601 Orląt Lwowskich 44 3 615,82 6 0 40
205701 Orląt Lwowskich 46 1 612,20 3 0 20
205801 Zagłoby 23 9 071,16 17 0 100
205901 Zagłoby 25 8 322,67 12 0 100
206001 Orląt Lwowskich 48 715,86 3 0 20
206101 Orląt Lwowskich 50 3 141,82 3 0 20
206201 Orląt Lwowskich 52 2 695,80 5 0 40
206301 Orląt Lwowskich 54 1 971,30 3 0 20
206401 Orląt Lwowskich 56 292,08 1 0 40
206501 Orląt Lwowskich 60 6 930,32 10 0 69
206601 Orląt Lwowskich 62 2 179,23 3 0 20
206701 Orląt Lwowskich 64 1 580,46 3 0 20
206801 Orląt Lwowskich 66 21 442,93 10 1 71
206901 Orląt Lwowskich 68 5 692,15 12 0 69
207101 Zagłoby 31 762,76 2 0 20
207201 Zagłoby 33 11 509,07 17 0 100
207301 Zagłoby 35 8 068,23 8 0 100
207401 Keniga 2 1 772,77 5 0 33
207501 Keniga 4 13 363,56 18 4 100
207601 Orląt Lwowskich 22 31 727,12 10 2 71
207701 Orląt Lwowskich 24 535,29 1 0 20
207801 Orląt Lwowskich 26 4 309,31 1 1 20
207901 Orląt Lwowskich 28 5 866,58 3 1 20
208001 Orląt Lwowskich 30 2 768,63 4 0 20
208101 Orląt Lwowskich 32 4 224,48 6 0 20
208201 Orląt Lwowskich 34 3 058,11 3 0 20
208301 Orląt Lwowskich 36 5 546,41 4 1 20
208401 Zagłoby 1 4 281,91 7 1 71
208501 Zagłoby 3 4 946,25 13 0 70
208601 Zagłoby 5 10 943,44 16 1 130
208801 Zagłoby 9 26 383,15 20 2 100
208901 Zagłoby 13 831,55 5 0 20
209001 Zagłoby 15 5 124,81 4 0 20