Zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne
wg stanu na dzień 31.12.2018r

 

budynek adres kwota zaległości liczba dłużników liczba dłuż. pow. 6 mies. liczba lokali
300101 Piasta 4 4 372,47 4 1 48
300201 Sobieskiego 4 17 854,96 15 1 64
300301 Al. Piłsudskiego 56 3 894,11 4 0 58
300401 Sobieskiego 3A 7 251,35 2 0 16