Obowiązujące numery kont bankowych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS"


PKO BP S.A. Oddział w Warszawie
Numer rachunku 94 1020 1055 0000 9202 0022 4865

BOŚ S.A. Oddział w Warszawie
Numer rachunku 61 1540 1157 2093 6688 7827 0002