Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie oferuje do wynajęcia w siedzibie RSM „Ursus” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie sale konferencyjne:

        
Obie sale są klimatyzowane i mogą być wykorzystane do przeprowadzenia zebrań, szkoleń, kursów, konferencji, a także  imprez okolicznościowych (oprócz wesel i tzw. osiemnastek).


Szczegółowych informacji udziela Dział Administracyjno-Organizacyjny i Samorządowy RSM "Ursus"  - pok. nr 17 część B w lokalu biura Spółdzielni przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie (telefon 22 572 28 17 lub 19).  

 

Sala nr 1 o powierzchni    25 m 2 - na ok.   20 osób

 

Sala nr 2 o powierzchni  145 m 2 - na ok. 100 osób