Rada Nadzorcza Spółdzielni pełni funkcję kontrolną i nadzorczą nad działalnością Spółdzielni. Jest także instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących praw członków. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków tj.: z osiedla „Kolorowa” - 4 członków, z osiedla „Niedźwiadek” - 10 członków i z osiedla „Sobieskiego”- 1 członek wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej RSM "URSUS" od 05.07.2018r.


PREZYDIUM

1.

Linke Maciej Przewodniczący

2.

Łukaszek Tadeusz Z-ca Przewodniczącego

3.

Witkowski Krzysztof Sekretarz


KOMISJA REWIZYJNA

1. Królak Anna Przewodnicząca
2. Naziębło Andrzej Z-ca Przewodniczącej
3. Sadowska Monika Sekretarz
4. Pomianowski Adam Członek


KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI i INWESTYCJI

1. Kahan Bogdan Przewodniczący
2. Wójcicki Jerzy Z-ca Przewodniczącego
3. Kwaśniak Krzysztof Sekretarz
4. Margas Marek Członek

KOMISJA ORGANIZACYJNO - SAMORZĄDOWA

1. Grodzicka Marianna Przewodnicząca
2. Kowalewski Andrzej Z-ca Przewodniczącej
3. Kowalczyk Elżbieta Sekretarz
4. Skowron Danuta Członek

Przyjęcia interesantów:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca.
Przyjęcia odbywają się w godz. 16:00-17:00 w siedzibie RSM „Ursus” przy
ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie.

Rejestracja telefoniczna lub osobista w sekretariacie pod nr tel. (22) 572-28-10
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00