Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Składa się z 3 członków: prezesa, zastępcy prezesa i członka Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą RSM „Ursus” spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu na członków Zarządu RSM „Ursus”. 

Skład osobowy Zarządu RSM „Ursus” 

prezes

mgr inż. Robert Gorzycki

- Prezes Zarządu

wiceprezes

inż. Kazimierz Przybytkowski 

- Z-ca Prezesa Zarządu ds. eksploatacji i rozwoju

 

mgr  Dorota Jastrzębska

- Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych 

 

Goryszewski Józef

- Pełnomocnik Zarządu

 

Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu oraz Członek Zarządu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 w lokalu biura RSM „Ursus” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie.