Rady Osiedli pełnią funkcję doradczo-opiniującą i reprezentują wobec innych organów samorządowych Spółdzielni interesy członków związanych z poszczególnymi osiedlami. Rady Osiedli składają się z 6-12 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni spośród członków Spółdzielni związanych z poszczególnymi osiedlami na okres 3 lat. Liczebność Rad Osiedli zależy od wielkości osiedla.

Rada Osiedla „KOLOROWA” RSM "URSUS"  


PREZYDIUM

 • Naziębło Andrzej                - Przewodniczący Rady Osiedla „Kolorowa”
 • Łukaszek Tadeusz              - Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla „Kolorowa”
 • Konarska Barbara               - Sekretarz Rady Osiedla „Kolorowa”


KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI

 • Tutak Jacek                       - Przewodniczący Komisji
 • Łukaszek Tadeusz              - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Wróbel Stanisław                - Członek Komisji


KOMISJA HANDLU, USŁUG, NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I WINDYKACJI

 • Osicka Krystyna                 -  Przewodnicząca Komisji
 • Konarska Barbara               -  Z-ca Przewodniczącej Komisji
 • Grodzicka Marianna            -  Członek Komisji

KOMISJA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

 • Olszewski Eugeniusz          -  Przewodniczący Komisji
 • Orzeszak Elżbieta               -  Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Naziębło Andrzej                 -  Członek Komisji

 

Członkowie Rady Osiedla „Kolorowa” pełnią dyżury w drugi czwartek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w lokalu administracji osiedla "Kolorowa", przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie.

 

Rada Osiedla „NIEDŹWIADEK” RSM "URSUS"  


PREZYDIUM

 • Dąbrowska Elżbieta             - Przewodnicząca Rady Osiedla „Niedźwiadek”
 • Ryczko Mirosław                 - Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla „Niedźwiadek”
 • Witkowski Leszek                - Sekretarz Rady Osiedla „Niedźwiadek”


KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI

 • Rokicki Jan                        - Przewodniczący Komisji
 • Przybysz Bogdan                - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Grabarczyk Lech                 - Członek Komisji


KOMISJA HANDLU, USŁUG, NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I WINDYKACJI

 • Skowron Danuta                 -  Przewodnicząca Komisji
 • Pawłowski Leszek              -  Z-ca Przewodniczącej Komisji
 • Kowalczyk Elżbieta             -  Członek Komisji

KOMISJA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

 • Perzyna Zbigniew                -  Przewodniczący Komisji
 • Czajkowski Henryk              -  Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Koroś Bolesław                    -  Członek Komisji

 

Członkowie Rady Osiedla „Niedźwiadek pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. 17:00 – 18:00 w lokalu administracji osiedla „Niedźwiadek”, przy ul. Keniga 2 w Warszawie.

 

Rada Osiedla „SOBIESKIEGO” RSM "URSUS"  


PREZYDIUM

 • Stachurski Zenon               - Przewodniczący Rady Osiedla „Sobieskiego”
 • Piwek-Gryf Anna                - Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla „Sobieskiego”
 • Sowińska Wiesława            - Sekretarz Rady Osiedla „Sobieskiego”


KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI

 • Sokołowski Waldemar         -  Przewodniczący Komisji
 • Królak Anna                       - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Sowińska Wiesława            - Członek Komisji


KOMISJA HANDLU, USŁUG, NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I WINDYKACJI

 • Stachurski Zenon                 -  Przewodniczący Komisji
 • Królak Anna                         -  Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Sowińska Wiesława              -  Członek Komisji

KOMISJA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

 • Piwek-Gryf Anna                -  Przewodnicząca Komisji
 • Sokołowski Waldemar         -  Z-ca Przewodniczącej Komisji
 • Sobczyński Aleksander       -  Członek Komisji

 

 

Członkowie Rady Osiedla „Sobieskiego” pełnią dyżury w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 18:00 – 19:00 w lokalu Rady Osiedla „Sobieskiego”, przy Al. J. Piłsudskiego 56 w Piastowie.