RSM "Ursus" informuje, że istnieje możliwość wysyłania druków przez e-mail w formie skanu.

Każde wypełnione oświadczenie winno być podpisane własnoręcznie i czytelnie przez właściciela bądź współwłaściciela prawa do lokalu, następnie zeskanowane i wysłane na poniższe adresy.

Odpowiednio:

Osiedle Adres  e-mail
Os. Kolorowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Os. Niedźwiadek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Os. Sobieskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Sprawach Członkowsko-Mieszkaniowych obowiązuje jeden adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DRUKI

Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów(bądź nie) - os. Kolorowa i os. Niedźwiadek
Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów(bądź nie) - os. Piastów
Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat

Oświadczam, że jestem emerytką/em

DRUKI DO WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

W celu uzyskania Zaświadczenia do Kancelarii Notarialnej, Banku, Sądu, Ksiąg Wieczystych itpnależy wypełnić:

Podanie o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie do podania o wydanie zaświadczenia


PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WSPÓŁMAŁŻONKA - dotyczy prawa własności odrębnej lokalu

Jeżeli współmałżonek członka Spółdzielni, któremu przysługuje prawo do lokalu chce być przyjęty w poczet członków Spółdzielni powinien wypełnić poniższe dokumenty.

Opłata na fundusz osiedlowy związana z członkostwem w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus" w Warszawie wynosi 20,00 zł.

Ww. kwotę należy uregulować w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu w poczet członków (okazując się w kasie Spółdzielni pismem po posiedzeniu Zarządu RSM "Ursus").

Deklaracja o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni
Oświadczenie o majątkowej wspólności małżeńskiej

 

NABYCIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO dotyczy prawa własności odrębnej lokalu

W przypadku nabycia prawa do lokalu mieszkalnego należy wypełnić poniżej zamieszczone druki, przy uprzednim zweryfikowaniu, czy chce być się przyjętym w poczet członków Spółdzielni, czy też nie.

Bez przyjmowania w poczet członków Spółdzielni dotyczy prawa własności odrębnej lokalu

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków

Z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni

Członkostwo w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus" z tytułu nabycia prawa do lokalu w formie Aktu Notarialnego "Umowa Sprzedaży" związane jest z opłatą 50,00 zł na fundusz osiedlowy

Członkostwo w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus" z tytułu nabycia prawa do lokalu w formie Aktu Notarialnego "Umowa Darowizny", "Akt Poświadczenia Dziedziczenia", Postanowienia Sądu o nabyciu praw do spadku związane jest z opłatą 20,00 zł na fundusz osiedlowy.

Ww. kwotę należy uregulować w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu w poczet członków (okazując się w kasie Spółdzielni pismem po posiedzeniu Zarządu RSM "Ursus").

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego z przyjęciem w poczet członków
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

  

NABYCIE PRAWA DO GARAŻU dotyczy prawa własności odrębnej lokalu

W przypadku nabycia prawa do garażu należy wypełnić poniżej zamieszczone druki, przy uprzednim zweryfikowaniu, czy chce być się przyjętym w poczet złonków Spółdzielni, czy też nie.

Bez przyjmowania w poczet członków Spółdzielni 

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków

Z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni dotyczy prawa własności odrębnej lokalu

Członkostwo w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus" z tytułu nabycia prawa do lokalu w formie Aktu Notarialnego "Umowa Sprzedaży" związane jest z opłatą 50,00 zł na fundusz osiedlowy

Członkostwo w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus" z tytułu nabycia prawa do lokalu w formie Aktu Notarialnego "Umowa Darowizny", "Akt Poświadczenia Dziedziczenia", Postanowienia Sądu o nabyciu praw do spadku związane jest z opłatą 20,00 zł na fundusz osiedlowy.

Ww. kwotę należy uregulować w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu w poczet członków (okazując się w kasie Spółdzielni pismem po posiedzeniu Zarządu RSM "Ursus").

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego z przyjęciem w poczet członków
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Oświadczenie o majątkowej wspólności małżeńskiej

WYPOWIEDZENIE CZŁONKOSTWA SPÓŁDZIELNI dotyczy prawa własności odrębnej lokalu

W przypadku wypowiedzenia członkostwa, należy wypełnić n/w druk.

Wypowiedzenie członkostwa  

PRZENIESIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Dane do ustanowienia prawa odrębnej własności
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności garażu
Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności miejsca postojowego
Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego

 

WALNE ZGROMADZENIE

Oświadczenie o kandydowaniu 
Oświadczenie - art.56 § 3 
Zgłoszenie poparcia kandydatury 

 

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” w Warszawie uprzejmie informuje, że w 2012 r. udostępniła Państwu nową usługę, jaką jest moduł e-BOK i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej.

Wniosek o nadanie nazwy użytkownika i hasła 
Regulamin e-BOK 

 Logowanie następuje poprzez stronę internetową w zakładce: „Logowanie do e-BOK”