Warning: Division by zero in /nowa_www/templates/theme3394/html/mod_articles_news_adv/default.php on line 20

Warning: Division by zero in /nowa_www/templates/theme3394/html/mod_articles_news_adv/default.php on line 21
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z 3 członków: prezesa, zastępcy prezesa i członka Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą RSM „Ursus” spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu na członków Zarządu RSM „Ursus”. Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu oraz Członek Zarządu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 w lokalu biura RSM „Ursus” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie.