OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA GRUNTU
 

      Zarząd RSM „Ursus” w Warszawie informuje, że właściciele lokali wyodrębnionych zainteresowani udzieleniem bonifikaty z tytułu przekształcenia ich udziału w gruncie powinni po otrzymaniu zaświadczenia zgłosić do Urzędu Dzielnicy Ursus na piśmie zamiar jednorazowego uiszczenia opłaty przekształceniowej. Druk wniosku dostępny w Urzędzie Dzielnicy Ursus.

     Właściciele lokali spółdzielczych sami nie składają żadnych wniosków! W procesie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu reprezentuje ich Spółdzielnia, która po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia dla każdej nieruchomości składa wniosek o bonifikatę.