Walne Zgromadzenie obradujące

w dniach 10,11 i 12 czerwca 2019r.

ZAWIADOMIENIA

Część I

 OSIEDLE "KOLOROWA" 

10-06-2019r.

Część II

 OSIEDLE "NIEDŹWIADEK" 

11-06-2019r.

Część III

 OSIEDLE "SOBIESKIEGO" 

12-06-2019r.

reader icon special

reader icon special

reader icon special

 

Walne Zgromadzenie obradujące

w dniach 10,11 i 12 czerwca 2019r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej - str. 1-21

- Sprawozdanie z działalności Zarządu - str. 22-115

- Sprawozdanie finansowe - str. 116-153

Projekty uchwał