Przetargi

 

 Poniżej przedstawiamy Państwu listę aktualnych przetargów:

 

Tytuł

Pobierz

Przetarg nieograniczony na wykonanie n/w prac w 2022 roku:

1. Remont pomieszczeń technicznych i gospodarczych w 7 budynkach mieszkalnych;

2. Wymiana wyłazów dachowych w 17 budynkach mieszkalnych;

3. Wymiana słupów oświetleniowych przed 6 budynkami mieszkalnymi oraz wymiana 14 szt. lamp LED w istniejących słupach oświetleniowych;

4. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania zezwolenia na lokalizacje 3 zjazdów z ulicy gminnej do budynków mieszkalnych.

PDFCombiner Icon 220

Przetarg nieograniczony na wykonanie n/w prac w 2022 roku:

1. Konserwacja zieleni w zasobach RSM „Ursus” w latach 2023 – 2024;

2. Przeprowadzanie w roku 2023, robót konserwacyjno-dekarskich w budynkach będących w zasobach RSM „Ursus” w Warszawie

3. Wykonanie projektów wykonawczych wymiany instalacji elektrycznej w pięciu budynkach mieszkalnych;

4. Wykonanie projektów wymiany instalacji centralnego ogrzewania w dwunastu budynkach mieszkalnych;

5. Wykonanie projektu doposażenia budynku w instalację ppoż. wraz z projektem modernizacji hydroforni;

6. Wykonanie projektu nowych przyłączy wodociągowych dla czterech budynków mieszkalnych wraz z zaprojektowaniem hydroforni indywidualnych dla tych budynków oraz projektem elektrycznym zasilenia nowych hydroforni;

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w budynku usługowym przy ul. Keniga 14 w Warszawie.

PDFCombiner Icon 220
Przetarg nieograniczonyna wykonanie n/w prac w 2022 roku:
1. Montaż monitoringu;
Przedłużenie terminu składania ofert !!! - 2. Wymiana instalacji deszczowej odwadniającej patio budynku przy ul. Wojciechowskiego 39 w Warszawie;
3. Montaż szlabanu dwuramiennego przed wjazdem na parking osiedlowy;
4. Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” windy zewnętrznej w budynku usługowym przy ul. Keniga 14 w Warszawie

PDFCombiner Icon 220

Przedłużenie terminu pkt. 2

PDFCombiner Icon 220

Ogłoszenie

Zmiana terminu !!! Przetarg nieograniczony na wykoananie prac w 2022 roku:

  • 1. Wymiana dźwigów osobowych w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
  • 2. Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
  • 3. Wymiana poziomów kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • 4. Montaż monitoringu w 43 budynkach mieszkalnych;
  • 5. Wymiana instalacji elektrycznej w 4 zespołach garażowych;
  • 6. Wykonanie uszczelnień stropu, posadzki i ścian garażu podziemnego wraz z częścią komórek lokatorskich;
  • 7. Montaż szlabanu dwuramiennego przed wjazdem na parking osiedlowy;
  • 8. Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” windy zewnętrznej w budynku usługowym przy ul. Keniga 14w Warszawie.

PDFCombiner Icon 220

Ogłoszenie

PDFCombiner Icon 220

Zmiana terminu !!!

Zmiana terminu składania ofert, oraz wydłużenie procedowania w zakresie:

♦ Modernizacja biura Spółdzielni RSM „Ursus” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie część B, I piętro budynku usługowego wraz z klatką schodową (wejście B) oraz remontem pokrycia dachowego.

PDFCombiner Icon 220

Zmiana terminu składania ofert:

♦ Modernizacja biura Spółdzielni RSM „Ursus” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie część B, I piętro budynku usługowego wraz z klatką schodową (wejście B) oraz remontem pokrycia dachowego.

PDFCombiner Icon 220

Przetarg nieograniczony na wykoananie prac w 2022 roku:

♦ Remont klatek schodowych w 6 budynkach mieszkalnych;

♦ Modernizacja biura Administracji przy ul. Keniga 2 w Warszawie;

♦ Modernizacja biura Spółdzielni RSM „Ursus” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie część B, I piętro budynku usługowego wraz z klatką schodową (wejście B) oraz remontem pokrycia dachowego.

PDFCombiner Icon 220

 


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przetargów zamieszczonym poniżej

Tytuł

Pobierz

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na roboty inwestycyjne i remontowo-modernizacyjne oraz świadczenia usług na rzecz RSM URSUS w Warszawie