Przekształcenia gruntów na własność

 

Ustawy i uchwały

Tytuł

Pobierz

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała nr L/1217/2017 Rady Miasta st. Warszawy  dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Ustawa  z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta st. Warszawy dnia 18 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Stan zrealizowania przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

Tytuł

Pobierz

 Stan zrealizowania przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 19.10.2020r. 


 • Dotychczas na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy z 2017 r., dającą 95% bonifikatę przy przekształceniu tytułu prawnego do gruntu, przekształcono 11 działek, zabudowanych garażami lub budynkiem mieszkalnym. Dla pozostałych nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, dla których współużytkownicy wieczyści złożyli w Urzędzie Dzielnicy Ursus wnioski o przekształcenie, będą kontynuowane postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji orzekającej przekształcenie. Aktualny stan realizacji wniosków obrazuje zamieszczone powyżej zestawienie.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, począwszy od 01.01.2019r. dokonane zostało obligatoryjne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów przeznaczonych na cel mieszkaniowy. W chwili obecnej dotychczasowi współużytkownicy wieczyści (czyli Spółdzielnia oraz właściciele lokali wyodrębnionych) poniższych nieruchomości powinni oczekiwać na otrzymanie zaświadczenia wydanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, potwierdzającego fakt przekształcenia oraz informującego o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej w odniesieniu do posiadanego udziału w gruncie. W przypadku wystąpiena o jednorazową opłatę przekształceniową Urząd Dzielnicy Ursus określi wysokość przysługującej bonifikaty.

Warszawska 27, 29, 31, 33;

Na dzień 27.11.2019 r. Spółdzielnia jako dotychczasowy użytkownik bądź współużytkownik wieczysty nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, otrzymała od dotychczasowego właściciela tj. Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 34 zaświadczenia o przekształceniu w prawo własności. Dotyczą one nieruchomości zabudowanych budynkami:

  • • Warszawska 55, 57, 59, 61 (zaświadczenie z dnia 23.04.2019r.)
  • • Drzymały 8 (zaświadczenie z dnia 13.06.2019 r.)
  • • Kolorowa 5 (zaświadczenie z dnia 17.06.2019 r.)
  • • Wojciechowskiego 42, 46, 48, 50, 52 (zaświadczenie z dnia 18.06.2019 r.)
  • • Walerego Sławka 4 (zaświadczenie z dnia 25.06.2019 r.)
  • • Sosnkowskiego 9 (zaświadczenie z dnia 25.06.2019 r.)
  • • Bohaterów Warszawy 8 (zaświadczenie z dnia 28.06.2019 r.)
  • • Kolorowa 13 (zaświadczenie z dnia 18.07.2019 r.)
  • • Wojciechowskiego 56 (zaświadczenie z dnia 19.07.2019 r.)
  • • Bohaterów Warszawy 3 (zaświadczenie z dnia 24.09.2019 r.)
  • • Kolorowa 1 (zaświadczenie z dnia 26.09.2019 r.)
  • • Wojciechowskiego 54 (zaświadczenie z dnia 26.09.2019 r.)
  • • Sosnkowskiego 13 (zaświadczenie z dnia 01.10.2019 r.)
  • • Drzymały 12 (zaświadczenie z dnia 07.10.2019 r.)
 • • Keniga 18 (zaświadczenie z dnia 07.10.2019 r.)
 • • Kolorowa 3 (zaświadczenie z dnia 09.10.2019 r.)
 • • Keniga 6 (zaświadczenie z dnia 08.10.2019 r.) 
 • • Keniga 8, 10, 12 (zaświadczenie z dnia 07.10.2019 r.) 
 • • Kolorowa 12 (zaświadczenie z dnia 10.10.2019 r.)  
 • • Kolorowa 8 (zaświadczenie z dnia 10.10.2019 r.)  
 • • Kolorowa 22 (zaświadczenie z dnia 14.10.2019 r.)   
 • • Wojciechowskiego 39 (zaświadczenie z dnia 15.10.2019 r.)  
 • • Kolorowa 11 (zaświadczenie z dnia 11.10.2019 r.)   
 • • Kolorowa 16 (zaświadczenie z dnia 11.10.2019 r.)    
 • • Bohaterów Warszawy 6 (zaświadczenie z dnia 23.10.2019 r.)    
 • • Drzymały 16 (zaświadczenie z dnia 24.09.2019 r.)     
 • • Kompanii Kordian 2 (zaświadczenie z dnia 28.10.2019 r.)   
 • • Sosnkowskiego 7 (zaświadczenie z dnia 28.10.2019 r.) 
 • Tomcia Palucha 2 (zaświadczenie z dnia 08.11.2019 r.)    
 • Tomcia Palucha 2A (zaświadczenie z dnia 15.11.2019 r.)    
 • Tomcia Palucha 4 (zaświadczenie z dnia 08.11.2019 r.)    
 • Tomcia Palucha 8 (zaświadczenie z dnia 13.11.2019 r.)  
 • Tomcia Palucha 10 (zaświadczenie z dnia 14.11.2019 r.)  
 • • Wojciechowskiego 40 (zaświadczenie z dnia 21.11.2019 r.)  
   
 • OGŁOSZENIA

 • Tytuł

  Pobierz

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi oraz pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Keniga 7,11,13,15,17,  Warszawskiej 35,37,39,39A,43,45,47,49,51, Zagłoby 4,6,10 w Warszawie. 

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi oraz pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Keniga 1,3, Orląt Lwowskich 38,40,42,44,46,48,50,52,54,54/60,56,60,62,64,66,68,70 Zagłoby 19,21,23,25,29,31,33,35 w Warszawie.
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi oraz pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Keniga 2, 4, Orląt Lwowskich 22,24,26,28,30,32,34,36, Zagłoby 1,3,5,7,7A, 9,13,15 w Warszawie.

Logowanie