Dokumenty

 

Nazwa dokumentu

Pobierz

Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów(bądź nie) - os. „Kolorowa” i os. „Niedźwiadek”

Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów(bądź nie) - os. „Sobieskiego”

Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat

Podanie o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie do podania o wydanie zaświadczenia

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni   

Oświadczenie o majątkowej wspólności małżeńskiej

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków   

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego z przyjęciem w poczet członków

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego z przyjęciem w poczet członków

Wypowiedzenie członkostwa

Dane do ustanowienia prawa odrębnej własności

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności garażu

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności miejsca postojowego

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego