Dokumenty

 

Nazwa dokumentu

Pobierz

Uchwała Nr. 3/2021 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS" w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, obowiązującej osoby zamieszkujące na osiedlach „Kolorowa”, „Niedźwiadek” i „Sobieskiego” będące i nie będące członkami RSM „Ursus” w Warszawie
Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali w zasobach RSM URSUS w Warszawie

Oświadczenie dot. udzielenia zgody na przetwarzanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail


"Osoby, które chciałyby otrzymywać informację o terminach planowanych przeglądów, remontów, wymiany wodomierzy, rozliczeniach finansowych drogą SMS lub e-mail proszone są o wypełnienie i czytelne podpisanie oświadczenie oraz dostarczenie go w oryginale (osobiście lub pocztą tradycyjną) do biura Spółdzielni.

Jednocześnie w razie zmiany numeru telefonu osoby te zobowiązują się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni Mieszkaniowej o nowym numerze"

Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów(bądź nie) - os. „Kolorowa” i os. „Niedźwiadek”

Oświadczenie o ilości osób w lokalu oraz segregacji odpadów(bądź nie) - os. „Sobieskiego”

Oświadczenie o segregacji odpadów(bądź nie)-lokale usługowe
Oświadczenie o segregacji odpadów(bądź nie)-pojemniki-lokale usługowe

Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat

Podanie o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie do podania o wydanie zaświadczenia

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni   

Oświadczenie o majątkowej wspólności małżeńskiej

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków   

Pismo o nabyciu prawa do lokalu mieszkalnego z przyjęciem w poczet członków

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego bez przyjmowania w poczet członków

Pismo o nabyciu prawa do lokalu niemieszkalnego z przyjęciem w poczet członków

Wypowiedzenie członkostwa

Dane do ustanowienia prawa odrębnej własności

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności garażu

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności miejsca postojowego

Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego

Uchwała Nr 1/2020 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus" w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych w zasobach RSM „Ursus" w osiedlach „Kolorowa" i Niedźwiadek" w Warszawie.
Uchwała Nr 2/2020 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus" w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach użytkowych, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w zasobach RSM „Ursus" w osiedlach „Kolorowa" i Niedźwiadek" w Warszawie.
Uchwała Nr 3/2020 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus" w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach użytkowych, dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - w zasobach RSM „Ursus" w osiedlach „Kolorowa" i „Niedźwiadek" w Warszawie.

 

Logowanie