Historia

historia1Kilka słów o historii …
Robotnicza  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” została powołana  uchwałą  Walnego Zgromadzenia Założycieli z dnia 25 stycznia 1958r. W dniu 14 lutego 1958r. została wpisana do rejestru sądowego. Ten dzień przyjmuje się za jej narodziny. 
Początki historii Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” nierozerwalnie są związane z Zakładami Mechanicznymi „Ursus”. To właśnie dla pracowników „Ursusa” powstało na skraju wsi „Skorosze”  pierwsze osiedle mieszkaniowe budowane w ramach tzw. Zarządów Osiedli Robotniczych (ZOR). Budowę ostatniego budynku ZOR przy ul. Bohaterów 8, kontynuowała już Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus”. Budynek ten został wybudowany i zasiedlony w 1959r.

Do 1965r. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” budowała mieszkania wyłączenie dla pracowników fabryki traktorów. Od 1966r. Spółdzielnia stała się powszechnie dostępna, jednak w dalszym ciągu ze względu na dominującą pozycję  Zakładów Mechanicznych „Ursus” znaczna ilość mieszkań była rozdzielana między pracowników tego giganta przemysłowego na Mazowszu.
Kolejnymi przedsięwzięciami Spółdzielni była budowa osiedla „Kolorowa”, które powstało na początku lat 60. Z roku na rok osiedle to rozrastało się. W 1966r. oddano do użytku tysięczne mieszkanie w RSM „Ursus”. Największym jednak zadaniem z jakim zmierzyła się Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” była budowa osiedla „Niedźwiadek”. W listopadzie 1968r. wmurowano kamień węgielny pod jego budowę. Osiedle na 15 tys. mieszkańców zaprojektował zespół inż. architekta Stefana Putowskiego a sama budowa osiedla trwała 10 lat. W owym czasie było to jedno z największych osiedli na Mazowszu. W latach 1976-1990 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” połączona była ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piastowianka”. Rozdział na dwie spółdzielnie nastąpił 30 września 1990r. Po podziale tym w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” pozostał w Piastowie teren, na którym zrealizowano budowę 4 bloków mieszkalnych. Tak powstało osiedle „Sobieskiego” - najmłodsze, kameralne osiedle zarządzane przez Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową ”Ursus”.


 

Lokale

Budynki mieszkalne

Członków

Garaże