Organa spółdzielni

Podstawową strukturę organów samorządowych Spółdzielni oraz zasady ich działania określa stawa prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a rozwinięcie i uszczegółowienie tych zasad następuje w statutach i regulaminach wewnętrznych Spółdzielni.

organyPrawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut naszej Spółdzielni  wyróżnia trzy podstawowe organy Spółdzielni Mieszkaniowej:

 

+ Walne zgromadzenie
+ Rada Nadzorcza
+ Zarząd spółdzielni
+ Rady Osiedli

 


 

Lokale

Budynki mieszkalne

Członków

Garaże