Zarządzanie nieruchomościami

 

Oferowana przez nas usługa obejmuje:zarz nieruch

1. Obsługę administracyjną:

 • - nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych,
 • - przygotowanie i organizowanie zebrań wspólnoty,
 • - przygotowanie uchwał i innych aktów wewnętrznych wspólnoty,
 • - prowadzenie aktualnego wykazu właścicieli i najemców oraz ilościosób zamieszkujących,
 • - negocjowanie warunków dostawy mediów, których cena nie jest objęta taryfą,
 • - bieżącą obsługę prawną, (bez kosztów zastępstwa procesowego).

2. Obsługę techniczną:

 • - prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • - przechowywanie i archiwizację dokumentacji technicznej,
 • - prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń usterek,
 • - zlecanie i kontrolę usuwania usterek
 • - nadzór nad przeprowadzaniem przeglądów okresowych,
 • - kontrolę napraw i konserwacji,
 • - przygotowanie planów konserwacyjnych i remontowych,
 • - kontrolę realizacji prac konserwacyjnych i remontowych.

3. Obsługę księgowo-bankową:

 • - prowadzenie księgowości (prowadzenie ewidencji księgowej właściwej dla wspólnot mieszkaniowych), przechowywanie dokumentacji księgowej,
 • - prowadzenie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy (w przypadku upoważnienia zarządcy nieruchomości do dysponowania rachunkiem bankowym),
 • - prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z przepisami,
 • - sporządzanie planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • - sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym
 • - ubezpieczenie nieruchomości,
 • - pobieranie i windykacja należności, wezwania do zapłaty,
 • - zawiadomienia właścicieli o zmianie opłat w związku ze zmianą cen dostawców (woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości).

W przypadku zawarcia umowy o administrowanie (zamiast o zarządzanie) nieruchomością księgowość byłaby prowadzona z wyłączeniem obsługi bankowej.

Spółdzielnia prowadzi nieprzerwanie działalność od ponad 56 lat. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę - zatrudniamy łącznie 104 osoby w 3-ech pionach: finansowo-księgowym, technicznym i administracyjnym. Uprawnienia (licencję) zarządcy nieruchomości posiada 5 osób, a certyfikaty Min. Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 osoby.

Spółdzielnia jest w posiadaniu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do profesjonalnej obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym wspólnot mieszkaniowych (zintegrowany system informatyczny oparty na systemie Oracle).

Zarządzamy majątkiem o wielomilionowej wartości. W naszych zasobach znajduje się 171 budynków (mieszkalnych, usługowych, garaży) o łącznej powierzchni użytkowej 326.645 m2, w tym 124 budynki mieszkalne, w których znajduje się 6754 lokali mieszkalnych.

Spółdzielnia zajęła w 2011 roku 5 miejsce w rankingu najlepszych spółdzielni mieszkaniowych województwa mazowieckiego, przeprowadzonego przez Magazyn Gospodarczy Strefa Biznesu, a w 2013 roku tytuł Dobra Spółdzielnia 2013.