KONTAKT

kontakt usul. Sosnkowskiego 11
02-495 Warszawa
tel. centrala: 22 572 28 00,  516 136 010
e-mail: biuro@rsmursus.pl


 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

rodo
Adam Myziak
 

Rachunki bankowe Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”

pkobp logo

Rachunek bankowy do wpłat z tytułu używania lokalu PKO Bank Polski S.A.

94 1020 1055 0000 9202 0022 4865

Rachunek bankowy do pozostałych wpłat (kaucje, wadia, inne wpłaty) PKO Bank Polski S.A.

50 1020 1055 0000 9302 0017 0415


 Telefony alarmowe 

Telefon Alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Państwowa Straż Pożarna

998

Policja

997

Straż Miejska

986

Pogotowie wodno-kanalizacyjne (MPWiK m.st. Warszawy)

994

Pogotowie ciepłownicze (Veoila Energia Warszawa S.A)

993

Pogotowie gazowe PSG Sp. Z.O.O.

992

Pogotowie energetyczne dla osiedli:

„Kolorowa” i „Niedźwiadek” w Warszawie (E.ON Polska S.A.)

„Sobieskiego” w Piastowie

 

(22) 821-52-11

(22) 340 41 00

 

 

 

 


Windy 

Winda Chmielewski
tel: 22 757-69-90

Lp. Adres klatka
1. Zagłoby 1  
2. Zagłoby 4  
3. Zagłoby 18  
4. Orląt Lwowskich 66  
5. Orlat Lwowskich 60 kl. 1
6.  Bohaterów Warszawy 6  

 

Winda Warszawa 
tel: (22) 643-74-75, (22) 641-19-16, 692-098-905

Lp. Adres klatka
1. Warszawska 27  
2. Warszawska 29 kl. 1
3. Warszawska 33 kl. 2
4. Orląt Lwowskich 22  
5. Orląt Lwowskich 38 kl. 1 i 3
6. Orląt Lwowskich 60 kl. 1
7. Orląt Lwowskich 68 kl. 1 
8. Keniga 1 kl. 3
9. Keniga 5  
10.

Zagłoby 2

 
11. Tomcia Palucha 2a  
12.  Sobieskiego 4  kl. 1 i 3
13.  Piłsudskiego 56 kl. 1 i 3

 

Winda Otis
tel: (22) 607-95-00, 607-444-555

Lp. Adres klatka
1. Warszawska 29 kl. 2
2. Warszawska 31  
3. Warszawska 33 kl. 1
4. Zagłoby 3  
5. Zagłoby 5  
6. Zagłoby 20  
7. Keniga 1 kl. 1 i 2
8. Orląt Lwowskich 38 kl. 2
9. Orląt Lwowskich 68 kl. 2
10. Sobieskiego 4 kl. 2
11.  Piłsudskiego 56 kl. 2

 


Pogotowie techniczne RSM „URSUS”

hydraulik hydraulik   604-737-713

elektryk elektryk    604-333-642


 FORMULARZ KONTAKTOWY