OGŁOSZENIE

W związku z nasileniem stanu epidemii koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w administracjach i biurze Spółdzielni jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Informujemy,

że od dnia 21 października 2020 r.

biuro Spółdzielni i administracje osiedli

będą dostępne

w godzinach 800-1430

W godzinach dostępności Spółdzielni kontakt z pracownikami będzie ograniczony do rozmowy telefonicznej lub przez domofon zainstalowany przy drzwiach wejściowych do biura Spółdzielni i administracji osiedli. Korespondencję kierowaną do Spółdzielni prosimy wrzucać do zainstalowanych przed wejściem skrzynek podawczych. Korespondencja zwrotna będzie dostarczana do skrzynek pocztowych bądź na wskazany przez Państwa adres odbiorczy (e’mail).

KORONAWIRUS: informacje i zalecenia

 

Odwołanie obrad Walnego Zgromadzenia


 ZAWIADOMIENIE

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie

na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 68 ust.1 Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie

zwołuje Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie, odbywające się w podziale na części.

Zawiadomienie Część I Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle „Kolorowa”
Zawiadomienie Część II Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle „Niedźwiadek (I i II administracja) Zawiadomienie Część III Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle „Niedźwiadek (III i IV administracja) Zawiadomienie Część IV Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle „Sobieskiego” oraz członków realizowanej inwestycji Ligia II
PDFCombiner Icon 220 PDFCombiner Icon 220 PDFCombiner Icon 220 PDFCombiner Icon 220

Informacje dodatkowe do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu

PDFCombiner Icon 220


Szczegółowe zasady zaliczenia członków do poszczególnych części stanowi załącznik do uchwały nr 16/2021 Rady Nadzorczej z dnia 24.06.2021r.

Uchwała ws. zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia RSM „Ursus” w Warszawie

PDFCombiner Icon 220


Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z treścią sprawozdania
z działalności Spółdzielni w 2019r. i 2020r. (w tym sprawozdaniem Rady Nadzorczej), projektami uchwał Walnego Zgromadzenia oraz pobrać formularze zgłoszeń po zalogowaniu się
w zakładce STREFA MIESZKAŃCA / MATERIAŁY DLA CZŁONKÓW RSM „URSUS”/ WALNE ZGROMADZENIE.


 

 

Logowanie