ZAWIADOMIENIE

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie

na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 68 ust.1 Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie

zwołuje Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie, odbywające się w podziale na części.

Zawiadomienie Część I Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle „Niedźwiadek"

(I i II administracja)

Zawiadomienie Część II Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle „Niedźwiadek"

(III i IV administracja)

Zawiadomienie Część III Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle 

„Sobieskiego” oraz członków zrealizowanej inwestycji Ligia II

Zawiadomienie Część IV Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle "Kolorowa"

PDFCombiner Icon 220 PDFCombiner Icon 220 PDFCombiner Icon 220 PDFCombiner Icon 220
 

Szczegółowe zasady zaliczenia członków do poszczególnych części stanowi załącznik do uchwały nr 21/2022 Rady Nadzorczej z dnia 12.05.2022r.

Uchwała ws. zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia RSM „Ursus” w Warszawie

PDFCombiner Icon 220


Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z treścią sprawozdania
z działalności Spółdzielni w 2019r., 2020r. i 2021r. (w tym sprawozdaniem Rady Nadzorczej), projektami uchwał Walnego Zgromadzenia oraz pobrać formularze zgłoszeń po zalogowaniu się
w zakładce STREFA MIESZKAŃCA / MATERIAŁY DLA CZŁONKÓW RSM „URSUS”/ WALNE ZGROMADZENIE.


 

 

Logowanie