Akty prawne

 

USTAWY

Pobierz

Ustawa – prawo spółdzielcze
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

STATUT

Obowiązujący STATUT wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie RSM „URSUS” w dniach 30,31.01.2018r. i 01.02.2018r. zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

CERTYFIKAT

Certyfikat TUV NORD 2021-2024

 

Lokale

Budynki mieszkalne

Członków

Garaże